COVID-19

De dheasca eipidéim COVID-19, beidh Bia druidte go cionn cúpla mí. Thig leat muid a thacú agus muid a leanúint ar laonraí shoisialta le go dtig linn thú a choineál suas chun dáta.

Guímid go bhfuil tú féin agus do mhuintir sábhailte agus tá mé féin agus an foireann ag dúil go mór leat a fheiceáil agus deireadh leis an tréimhse éiginnte seo.

Go raibh maith agat as do thacaíocht,

Le dea-ghuí,
Oisín agus Foireann Bia