De dheasca eipidéim COVID-19, beidh Bia druidte go cionn cúpla mí. Thig leat muid a thacú agus muid a leanúint ar laonraí shoisialta le go dtig linn thú a choineál suas chun dáta.

Guímid go bhfuil tú féin agus do mhuintir sábhailte agus tá mé féin agus an foireann ag dúil go mór leat a fheiceáil agus deireadh leis an tréimhse éiginnte seo.

Go raibh maith agat as do thacaíocht,

Le dea-ghuí,
Oisín agus Foireann Bia

Old Culturlann

Fosclaíonn Cultúrlann Mhac Adaim-Ó Fiaich in 1991, san bhliain ar bhreithiú Oisín. As Roibeard Mac Adaim, Preispitéireach agus gníomhaí Gaeilge sa naoú céad déag, agus as an Chairdinéal Tomás Ó Fiaich, a ainmníodh an áit.